Kalender

Nascholing algoritmen en grondslagen informatica met unplugged activiteiten

Datum: 27-3-2018, 16:00-20:00
Locatie: TU Delft
Omschrijving: Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo in. En van de grootste wijzigingen daarin is domein B over grondslagen. Veel van de onderdelen uit dit domein kunnen in de les worden behandeld zonder gebruik van computers, met behulp van unplugged activiteiten. Deze activiteiten bieden docenten een handvat om leerlingen op een actieve manier de kracht van informatica te laten ervaren. Het gaat om lesactiviteiten waaraan geen computers te pas komen en waarbij de nadruk ligt op concepten zoals algoritmen en datastructuren. Leerlingen leren op een efficinte wijze over deze concepten en krijgen zo inzicht in de werking van de ICT in de wereld om hen heen. Twee studenten van de lerarenopleiding TU Delft doen onderzoek naar deze unplugged activiteiten. Zij zullen deelnemers benaderen om hierin te participeren.

Zie website.