Kalender

Metis Coderclass

Datum: 12-9-2019, 15:30-20:00
Locatie: Metis Montessori, Mauritskade 58
Omschrijving: De Metis Coderclass (https://coderclass.nl) is een klas waar HAVO/VWO-leerlingen ervoor kiezen om 5 uur in de week informaticalessen te volgen vanaf de brugklas. Deze Coderclass is in september 2016 van start gegaan: inmiddels is er de nodige ervaring opgedaan met de manier van werken en met het (grotendeels zelf ontwikkelde) materiaal. En er ligt een uitdaging: wat gaan de leerlingen de komende 2 of 3 jaar doen? Hoe verhoudt dit zich tot het keuzevak informatica, en tot het programma van het vervolgonderwijs universiteit en HBO?

De inleiding gaat vooral in op de manier van werken bij de Coderclass, waarbij diversiteit, het werken op het eigen niveau en in het eigen tempo een grote rol spelen.

Daarna kunnen docenten zelf aan de slag met het Coderclass-materiaal, in het bijzonder voor het leren werken met GitHub. Dit (en ander) materiaal is ook geschikt voor gebruik bij het examenvak informatica. Er is hierbij ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en voor interactie met collegas.

Als alternatief is het ook mogelijk om te werken aan andere opdrachten o.a. op het gebied van Physical Computing, Internet of Things, NoSQL databases om de eigen kennis en vaardigheden op een hoger niveau te brengen. Er is materiaal aanwezig (incl. hardware) met opdrachten die grotendeels zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Voor de lastige vragen is er deskundige begeleiding.

Het beschikbare materiaal kan gebruikt worden voor het vergroten van de eigen vakkennis maar het kan ook ingezet worden voor de eigen leerlingen.