Kalender

Spreadsheets in je vak

Datum: 9-4-2020, 16:00-20:00
Locatie: online
Omschrijving: De bijeenkomst over spreadsheets is zeker vakoverstijgend: in veel vakken zijn spreadsheets nuttig, en werken met spreadsheets is ook voor vervolgonderwijs en priv nuttig, maar binnen school zijn meestal geen afspraken gemaakt over welk vak de leerlingen hier handigheid in bijbrengt. Dit, en het opbouwen van eigen vaardigheden bij de docent, zijn onderwerp van gesprek.