Kalender

Webinar J Programmeerparadigma's (1)

Datum: 10-6-2020, 15:30-17:30
Locatie: Webinar
Omschrijving: De lesmodule zelf begint met een introductie van diverse paradigma's, gevolgd door een verdere uitwerking van het Functionele paradigma. De bijscholing zal zich op het functionele deel richten. De bijgeschoolde docent zal in staat zijn na afloop van deze nascholing om het lesmateriaal over paradigma's en specifiek functioneel programmeren met zijn/haar leerlingen te doorlopen en hun te helpen bij de gangbare problemen die zij daarbij tegenkomen.