Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

"De overheid moet programmeren verplicht onderdeel van het onderwijs maken" | App Inventor Lesmethode

Geplaatst door: Robert de Jong op 28 november 2016 om 20:15:10

"De overheid moet programmeren een verplicht onderdeel van het onderwijs maken"


Op 24 november schreef het NRC het volgende.

"We leven in een maatschappij die wordt gedomineerd door computers, het internet en ICT. Voor onze kinderen spreekt het gebruik van technologie voor zich. Maar ondertussen hebben ze geen flauw benul hoe software in elkaar steekt. Dat is alsof je wel kunt lezen, maar geen idee hebt hoe je moet schrijven. Zonde, want op termijn krijgen kinderen die het schrijven wel beheersen betere kansen op de arbeidsmarkt. Een kennisimpuls zou de economische concurrentiepositie van Nederland aanzienlijk verbeteren. Daarom pleit de Chris Hall ervoor dat programmeren meer aandacht krijgt in ons basis- en middelbaar onderwijs."

"Wat er aan onderwijs wordt geboden schiet over het algemeen zwaar te kort. Vooral middelbare scholieren worden tijdens informaticalessen nog te vaak verveeld met lessen over simpele vaardigheden, zoals de omgang met programmas als Word en Excel. "

App Inventor Lesmethode ondersteunt dit idee om in het onderwijs meer en eerder te leren programmeren. App Inventor Lesmethode motiveert jongeren al 4 jaar om programmeren leuk te gaan vinden. Helaas ligt de focus tijdens de informatica lessen vaak nog teveel op het gebruik van Word of Excel. Dit is niet interessant voor leerlingen en daar biedt App Inventor Lesmethode een oplossing voor. Met onze methode motiveren we leerlingen om zelfstandig te werken en om de denkwijze die bij programmeren hoort aan te leren. Dit doen we door leerlingen gave apps en games te maken. Door de intutieve methode zullen leerlingen snel hun eerste apps gebouwd hebben.

 

Kijk op onze website voor meer informatie!

http://appinventorlesmethode.nl.

 

Tot en met februari zijn onze prijzen tijdelijk verlaagd!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze website of info@appinventorlesmethode.nl.Met vriendelijke groet,


Het App Inventor Lesmethode team.