Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

NRO project Ontwerp Onderwijs

Geplaatst door: Frans Peeters op 19 juni 2017 om 11:34:44

NRO project Ontwerp Onderwijs Het afgelopen schooljaar heb ik meegedaan aan een project om lesmateriaal voor ontwerponderwijs te ontwikkelen en te testen. Twaalf docenten van elf scholen werken samen met twee universiteiten (TU Delft en de Radboud Universiteit Nijmegen) aan een project over (technisch) ontwerpen op de middelbare school. Samen ontwikkelen ze lesmateriaal dat gebruikt kan worden in de klas. Hierbij letten ze onder andere op vaardigheden die leerlingen n docenten nodig hebben om te ontwerpen, vakconcepten die kunnen worden geleerd tijdens een ontwerpproject en hoe vakkennis en vaardigheden het beste kunnen worden getoetst. Naast lesmateriaal levert de samenwerking dus ook veel nieuwe kennis op.
De focus van het project ligt nu op de vakken scheikunde en informatica. Per vak is er een post-doc als cordinator en werken er enkele master studenten mee aan het onderzoek. Voor informatica staat het geheel onder leiding van Erik Barendsen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wanneer een lesmodule is ontwikkeld en uitgebreid getest, is het de bedoeling dat het lesmateriaal geplaatst wordt en dan kan iedereen het gebruiken in de klas.
Gedurende het schooljaar zijn we een vijftal keer bij elkaar gekomen om de vorderingen en resultaten te bespreken. Ik heb er behoorlijk fanatiek aan gewerkt en ik ben heel erg enthousiast over de resultaten. Op het Ostrea Lyceum heb ik aan deze module gewerkt in 5 vwo met dertig leerlingen. Het is een pittige module!
We zijn begonnen met een introductie over algoritmen waarbij flowcharts en tracetables een belangrijke rol speelden. Daarna zijn we verder gegaan met design opdrachten en uiteindelijk is er in groepsverband gewerkt aan een eindopdracht. De leerlingen hadden de keuze uit vijf eindopdrachten:

  1. Ontwikkel en programmeer een algoritme dat twee arrays ontvangt en de overeenkomstige index van de twee arrays berekent.
  2. Ontwikkel en programmeer een algoritme dat n tekst 'array' (array a) ontvangt en daar een sentiment analyse voor uitvoert.
  3. Ontwikkel en programmeer  een algoritme dat n tekst 'array' (array a) ontvangt en alle tekstpatronen die zich herhalen print met het aantal keer dat ze herhaald worden.
  4. Ontwikkel en programmeer een algoritme dat n tekst 'array' (array a) ontvangt en alle correcte URL's  zoekt en print.
  5. Ontwikkel en programmeer een algoritme dat n tekst (array a) ontvangt en alle correcte e-mailadressen zoekt en print.
Alle eindproducten heb ik geplaatst op een subdomein van deze website, zodat ze daar altijd geraadpleegd kunnen worden. Een voorbeeld van een eindproduct staat hier: http://php.informaticavo.nl/nro/1617/08/
Dat was de uitwerking van groep 08. Pas de laatste twee cijfers aan van 01 tot en met 10 en je kunt ze allemaal bekijken. Ik heb alle eindpresentaties gefilmd en de leden van deze website met een docentenstatus kunnen de links naar de filmpjes en de presentaties vinden achter de knop Toetsen bij het onderdeel NRO.De projecten ontwerponderwijs bij scheikunde en ontwerponderwijs bij informatica worden gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs door onderwijsonderzoek te cordineren, te financieren en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).De website voor het project is nog in de maak, maar ik geef alvast de link: www.ontwerponderwijs.nl. Het is een langlopend project, volgend jaar gaan we verder met het maken van nieuwe ontwerpopdrachten,