Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

Nieuw platform voor het voortgezet onderwijs: VO-next

Geplaatst door: Frans Peeters op 12 september 2017 om 13:39:27

Nieuw platform voor het voortgezet onderwijs: VO-next Er is een nieuw leerplatform voor het voortgezet onderwijs: VO-next. VO-next biedt een digitaal leerplatform met dashboard waarmee leren op maat voor leerlingen mogelijk gemaakt wordt. Het platform is voor acht vakken helemaal gevuld met digitaal leermateriaal dat kerndoelen en eindtermen dekkend is. Het platform is in januari 2017 opgeleverd en al op 9 scholen in de vorm van een pilot uitgeprobeerd. En met succes: twee scholen starten dit cursusjaar met VO-next en zes andere scholen zetten hun pilot voort gericht op invoering in cursusjaar 2018/2019.

Op woensdag 11 oktober (14:00 16:30 uur) demonstreren ze hun platform en het bijbehorende dashboard aan schoolleiders/docenten van genteresseerde scholen. Aanmelden kan eenvoudig via de link onderaan dit bericht.
VO-next is een zelfstandige organisatie die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met VO-content. Hierdoor kunnen ze al het leermateriaal van VO-content direct beschikbaar stellen in het platform VO-next, dus niet alleen de Stercollecties, docentenhandleidingen en toetsen, maar ook links naar de Eindexamensite, het oefenprogramma Engels en de rekensite. Scholen die VO-next gebruiken moeten daarom wel lid zijn of lid willen worden van VO-content. Het digitaal leermateriaal is volledig curriculum dekkend en gebaseerd op de kerndoelen en eindtermen zoals beschreven door de SLO. Voor alle vakken zijn docentenhandleidingen en toetsen beschikbaar.

Wat biedt VO-next?
    een eenvoudig te gebruiken digitale leeromgeving (leerplatform) waarop al het leermateriaal voor de leerlingen klaar staat;
    de mogelijkheid voor docenten om het leermateriaal aan te passen en ander leermateriaal toe te voegen;
    een leerlingvolgsysteem (dashboard) zodat de docent/mentor/coach de vorderingen van alle leerlingen in beeld heeft;
    een toetsprogramma voor het ontwikkelen van eigen toetsen;
    de keuzemogelijkheid tot blended learning: naast digitaal materiaal zijn ook samenvattingen in boekvorm beschikbaar.
 
Als uw school besluit om VO-next voor een aantal vakken te gaan gebruiken wordt ook een verder scholingsprogramma afgesproken waarbij rekening wordt gehouden met de reeds beschikbare vaardigheden van de docenten;
 
Wat zijn de kosten van VO-next?
Bij het gebruik van VO-next zijn de kosten van de school laag omdat bespaard kan worden op de aanschaf van leerboeken.
Voor VO-next betaalt u:
    bij het gebruik voor 1 of 2 vakken 20.- per leerling;
    bij het gebruik voor 3 vakken 30.- per leerling;
    bij het gebruik voor 4 of meer vakken 40.- per leerling.
Wilt u meer informatie om te bepalen of VO-next iets voor uw school kan betekenen? Kom naar de informatiebijeenkomst op 11 oktober.

AANMELDEN KLIK HIER.
Kijk op www.vo-next.nl/ voor meer info.