Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

Verslag bijeenkomst vernieuwing informatica in het voortgezet onderwijs

Geplaatst door: Frans Peeters op 26 september 2017 om 17:28:57
advies-examenprogramma-informatica-havo-vwo download bestand

Verslag bijeenkomst vernieuwing informatica in het voortgezet onderwijs In augustus 1998 werd informatica in het voortgezet onderwijs gentroduceerd. Het examenprogramma voor het nieuwe vak werd samengesteld door een Commissie Docentenscholing Informatica (CDI), samengesteld uit vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs, voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven via de ICT branchevereniging Fenit. Ritzen was destijds de minister van onderwijs. Het was volgens Jos Tolboom van de SLO de eerste mijlpaal voor het vak informatica in het voortgezet onderwijs.
Het programma voor het examenvak informatica is nooit echt aangepast sinds die tijd. Maar vorige week was er een historische bijeenkomst in Utrecht voor de start van de ontwikkeling van een nieuw examenprogramma.
Het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo bevat vijf kerndomeinen en twaalf keuzethema's maar is conceptueel geformuleerd. Het is daardoor ongeschikt om zo maar les uit te geven. Er moeten voor de kerndomeinen activiteiten rondom docentprofessionalisering worden ontwikkeld en georganiseerd. Daarnaast moeten er leermiddelen voor de keuzethema's worden ontwikkeld. De SLO speelt een centrale rol via de aanpak van docentontwikkelteams (DOT's) waarin vo-docenten samenwerken met didactici en onderzoekers. De regionale steunpunten werken hier ook aan mee, net als grote ICT-bedrijven die binnen dit project materialen van hun eigen opleidingen willen inbrengen en hun bedrijfsmatige ervaringen ten dienste stellen van het ontwikkelen van actuele en aansprekende contexten bij het conceptuele examenprogramma.
De sfeer was ontzettend goed op de bijeenkomst. De zaal zat vol en de crme de la crme van informatica in het voortgezet onderwijs was aanwezig. Ook het Ministerie van OCW (Gerard de Ruiter), het bedrijfsleven (Cisco, Oracle) en Stichting Kennisnet waren vertegenwoordigd. Rik Bleeker van Cisco gaf de eerste presentatie, maar daar kom ik nog op terig zodra we zijn presentatie binnen hebben.
Daarna was het woord aan Erik Woldhuis van de SLO die nog uitleg gaf over het kerprogramma met de domeinen A tot en met F en de keuzedomeinen met de domeinen G tot en met R. Ook ging hij uitgebreid in op de Handreiking, de niet verplichte invulling van de wettelijke kaders.
Er gaan vier themateams aan de slag en elke trekker van die teams gaf een pitch. De teams die aan de slag gaan met de kartrekkers zijn de volgende:
- Physical Computing - Martin Bruggink
- Computational Science - Natasa Grgurina
- User Experience Design - Ingrid Breyman
- Netwerken en Internet of Things - Eelco Dijkstra
Alle vier de pitches waren inspirerend. Als je die mensen hoort en ziet presenteren krijg je er als docent informatica weer helemaal zin in! Deze kartrekkers zijn ook alle vier keien op hun terrein en ze hebben hun sporen al lang verdiend.
Tijdens de pauze kon je langs posterpresentaties lopen van de vier themateams. Daarna liet Martin Bruggink een vlog zien van een collega van hem op de TU Delft: Felienne Hermans . Felienne is niet zo positief gestemd over de huidige docenten van het vak informatica in het vo die volgens haar bijna allemaal blank en boven de veertig zijn. Volgens mij is ze daar nog eufemistisch, want ze had ook een andere leeftijdsgrens kunnen kiezen.
Erik Barendsen sloot af met enkele boeiende problemen passend bij het nieuwe examenprogramma. Bij Erik denk ik altijd: "Dit is veel te moeilijk voor al mijn leerlingen!" Maar van een ander project waar Erik bij betrokken is, heb ik geleerd dat onze leerlingen veel meer kunnen dan wij denken.
Het was een inspirerende middag, de teams gaan aan de slag en van elk vervolg zal ik verslag doen.