Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

Project Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Geplaatst door: Frans Peeters op 17 oktober 2017 om 13:57:03

Project Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Onderstaand bericht kreeg ik door van de SLO:

Beste docenten,

Mijn naam is Michiel Waltman en ben werkzaam als vakdidacticus maatschappijleer bij de lerarenopleiding ELAN van de Universiteit Twente. Graag wil ik met jullie verkennen of jullie interesse hebben om deel te nemen aan een project over kritische dialoog in het kader van het nieuwe examenprogramma informatica.

Net als bij andere schoolvakken zien we bij het nieuwe examenprogramma van informatica aandacht voor oordeelsvorming over en kritische reflectie op informatica-gerelateerde vraagstukken. Kritische dialoog is een manier om als docent in interactie met en tussen leerlingen dit kritisch denken en waarde-orintatie bij je leerlingen te bevorderen. Deze dialoog is voor jullie vak extra van belang omdat toekomstige informatici vaak in interdisciplinaire teams werken en rekening moeten houden met verschillende perspectieven en belangen. Enkele belangrijke doelstellingen van het nieuwe examenprogramma informatica met voorbeelden van vragen voor dialoog zijn:
- bij toepassing van informatica rekening houden met ethische aspecten: in hoeverre komt bij het gebruik van slimme apparaten in huis (internet of things) de privacy van gebruikers in geding?
-een beargumenteerd oordeel geven over een technische toepassing met gebruik van maatschappelijke overwegingen: is robotisering in de zorg voor de arbeidsmarkt een vloek of een zegen?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft geld beschikbaar gesteld om dit soort uitdagingen aan te pakken. Daarom willen we in dit project samen met jullie concrete tools gaan ontwikkelen en uitproberen waarmee je in de klas deze kritische dialoog kunt bevorderen. We zouden hier drie jaar de tijd voor hebben en willen graag samen met scholen bepalen hoe we dit precies gaan aanpakken. 

De financiering is uiteraard nog onzeker. Graag hoor ik of jullie interesse hebben om dit verder te verkennen. We vragen nu dus nog geen definitief commitment, het gaat alleen om het inventariseren van behoeftes en interesses.

Interesse of vragen? Stuur zo spoedig mogelijk een mail naar M.Waltman@utwente.nl en dan maken we een (telefonische) afspraak voor een verkennend gesprek.

Met vriendelijke groet,

Michiel Waltman