Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

Netwerkbijeenkomst: Domein Grondslagen in het nieuwe examenprogramma

Geplaatst door: Frans Peeters op 23 maart 2018 om 09:56:53

Netwerkbijeenkomst: Domein Grondslagen in het nieuwe examenprogramma Informatica netwerkbijeenkomst op donderdag 12 april, met als thema Domein Grondslagen in het nieuwe examenprogramma.

Domein B in het nieuwe examenprogramma informatica, Grondslagen, bevat de onderwerpen: algoritmen, datastructuren,  automaten en grammaticas. Voor veel docenten zijn dit nieuwe en mogelijk lastige onderwerpen. In universitaire curricula worden deze onderwerpen vaak erg abstract benaderd, waardoor het voor docenten lastig kan zijn om deze onderwerpen in het eigen onderwijs te behandelen. De SLO-handreiking (in voorbereiding) probeert een brug te slaan tussen de eisen van dit grondslagen-domein en de mogelijkheden voor het VO-onderwijs.

In deze netwerkbijeenkomst gaan we aan de hand van deze SLO-handreiking dieper in op de genoemde onderwerpen. We proberen samen met de aanwezige docenten onderwijsvormen (inclusief toetsvormen) te vinden voor deze onderwerpen die aansluiten bij hun leerlingen en bij de rest van hun onderwijsprogramma.

Programma
15:45-16:00 u Ontvangst
16:00-16:30 u Inleiding en uitleg domein grondslagen (leerdoelen, SLO-handreiking) Eelco Dijkstra
16:30-18:00 u Brainstorm onderwijsvormen algoritmen; datastructuren; automaten; grammaticas
18:00-18:30 u Warme maaltijd
18:30-19:30 u Presentatie en evaluatie brainstorm-resultaten
19:30-20:00 u Actuele ontwikkelingen rond het vak informatica
 
Eelco Dijkstra
Cordinator van het vaksteunpunt Informatica

Meer info en aanmelden.
Datum: Donderdag 12 april 2018
Tijd: 16.00-20.00 uur
Locatie: nader te bepalen
Kosten niet Btapartners: 35,-