Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

Wiskunde en programmeren

Geplaatst door: Frans Peeters op 10 april 2018 om 18:23:02

Wiskunde en programmeren Hierbij nodigen we je van harte uit voor de netwerkbijeenkomst 'Wiskunde en Programmeren'.
Het leren programmeren en met name computational thinking staan momenteel sterk in de belangstelling. Sommigen pleiten voor een nieuw vak, ook op de basisschool. Anderen willen eerst nagaan wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij bestaande vakken als wiskunde.
Jos Tolboom van het SLO geeft allereerst een kort overzicht van de wensen en initiatieven op scholen en bij de overheid op het gebied van programmeren. Daarna presenteren Benny Aalders en Vincent Velthuizen hun plan voor het integreren van programmeren in de wiskundelessen. Zij geven daarbij praktische oefeningen: neem daarom een Grafische Rekenmachine mee!
Na de maaltijd tilt Anne Kaldewaij een en ander op een hoger plan met een voordracht over de wiskundige aspecten van het ontwerpen van algoritmen. Het blijkt dat de wiskundige basis (je zou het een axiomastelsel kunnen noemen) eenvoudig te beschrijven is. Met behulp van deze basis kun je vlot algoritmen ontwerpen. Een aardig voorbeeld is het beroemdheidsprobleem, waarbij een beroemdheid wordt gekarakteriseerd door de volgende eigenschappen:
iedereen kent de beroemdheid
de beroemdheid kent niemand
Hoe kun je nu efficint bepalen of in een groot gezelschap een beroemdheid aanwezig is?

Doelen
Inzicht krijgen over hoe programmeren in de wiskundelessen kan worden gentegreerd en leren over de wiskundige basis van het programmeren.

Programma
16:15 u  Ontvangst
16:30 u  Computational Thinking: de stand van zaken- Jos Tolboom (SLO)
16:45 u  Het programmeren van wiskunde- Benny Aalders en Vincent Velthuizen (RUG)
18:00 u  Maaltijd
19:00 u  De wiskunde van het programmeren- Anne Kaldewaij (Gemeentelijk Gymnasium)
20:30 u  Afsluiting
Graag deze uitnodiging doorsturen naar collegas die mogelijk interesse hebben in de bijeenkomst.

Meer info hier.

Wij verwelkomen je graag op donderdag 7 juni.

Met vriendelijke groet,
 
Kees Temme, cordinator vaksteunpunt Wiskunde
Eelco Dijkstra, cordinator vaksteunpunt Informatica