Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

PLG informatica in Groningen

Geplaatst door: Natasa Grgurina op 29 juni 2018 om 11:59:05

Komend schooljaar gaan we bij de lerarenopleiding in Groningen samen met ScienceLinx weer docentennetwerken organiseren in het kader van onze Experisecentrum Vakdidactiek Noord: https://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/nascholing-informatica/informatica

We gaan veel aandacht besteden aan het nieuwe examenprogramma en daarbij worden we bijgestaan door de uitgevers van de online methoden die ons zullen komen vertellen wat hun plannen zijn, en door de themateams die lesmateriaal ontwikkelen voor de keuzethema's. Vanzelfsprekend is er ook ruimte om maatwerk te bieden en in te gaan op de vragen en behoefte van de deelnemers aan het netwerk.

Er zijn vier bijeenkomsten gepland op vrijdagmiddagen van 13:30 - 17:00 uur, op:

16 november 2018

14 december 2018

8 maart 2019

21 juni 2019

 

en een bta-brede docentendag op 12 april 2019