Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

Beta Ontwerp Event

Geplaatst door: Frans Peeters op 01 maart 2019 om 10:48:42
betaontwerp2019 download bestand

Beta Ontwerp Event Op 17 april wordt een NRO project omtrent ontwerponderwijs en formatieve toetsen afgesloten met een mini-conferentie. Het geproduceerde lesmateriaal voor scheikunde en informatica is het resultaat van een langlopend, praktijkgericht onderzoek naar formatief toetsen bij ontwerpend leren, gefinancierd door NRO-NWO. Aan dit onderzoeksproject (2016-2019) werkten docenten, leerlingen, studenten en ontwerpers mee, en onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen en de TU Delft.
Hoe kun je leerlingen laten leren (door) ontwerpen? Dat is de centrale vraag tijdens het Bta Ontwerp Event, een eendaagse conferentie over ontwerponderwijs in het btavakgebied. De dag is bedoeld voor docenten havo en vwo die lesgeven in een btavak.
Door inspirerende en praktische voorbeelden vanuit de vakken scheikunde en informatica kun je de volgende dag al beginnen met ontwerpen in de les. Je leert hoe je een ontwerp-les vormgeeft en hoe formatieve toetsing leren tijdens ontwerpen stimuleert.
Kijk voor meer informatie op www.ontwerponderwijs.nl.
Kijk op de Toetsen pagina voor enkele resultaten bij het kopje NRO. Je ziet daar een aantal voorbeelden die ik met mijn eigen leerlingen heb getest.
Plaats van handeling: Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht.

Dit interessante event is op dezelfde dag als de jaarlijkse Instruct Inspiratiedag. Voor deelnemers aan het Bta Ontwerp Event die ook naar de Inspiratiedag willen, regelt het Btasteunpunt Zuid-Holland vervoer van Utrecht naar Maarssen. Je kunt dus beide evenementen bijwonen! Je moet je dan wel bij zowel het Btasteunpunt als bij Instruct aanmelden.
Kijk voor meer info op de website van het Bta Ontwerp Event.