Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

Lesmodules keuzethema's: materialen, nascholing en testen

Geplaatst door: Martin Bruggink op 18 december 2019 om 15:15:07

SLO ontwikkelt in opdracht van het ministerie van OCW lesmaterialen voor elk van de 12 keuzethemas uit het nieuwe examenprogramma. De eerste modules zijn inmiddels gecertificeerd, ook andere modules zijn al beschikbaar in testversie. Een overzicht van de modules en de status daarvan is te vinden op: https://ieni.github.io/inf2019/. Daar zijn ook de materialen te vinden voor zo ver beschikbaar.

Cursussen over de keuzethemas

Vanaf januari start een nieuwe reeks nascholingen over deze keuzethemas en de bijbehorende lesmodules. Het gaat om de modules:

- H: Databases - start op donderdag 6 februari
- L: Netwerken (Internet of Things)- start op donderdag 16 april
- M: Physical Computing - start op donderdag 9 januari
- P: User experience - start op donderdag 16 januari
- R: Computational science - start op donderdag 12 maart

De bijeenkomsten vinden plaats bij Boswell-Bta in Utrecht. Meer informatie is te vinden via: https://ieni.github.io/inf2019/nascholing.html.

Testscholen gezocht

We zijn nog op zoek naar docenten die de materialen willen testen. Neem daarover contact op met Martin Bruggink: m.bruggink@tudelft.nl. Het gaat om de volgende modules:

G Algoritmiek, vanaf februari 2020
H Databases, vanaf januari 2020
J en P Games object- georinteerd programmeren, vanaf februari 2020
L Netwerken, vanaf januari 2020
P User experience gaming, vanaf januari 2020
N Security, vanaf september 2020
O Usability, vanaf september 2020
Q Maatschappelijke en individuele invloed van informatica, vanaf september 2020