Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

online cursussen over de keuzethema's in mei en juni 2020

Geplaatst door: Martin Bruggink op 23 april 2020 om 07:51:15

Voor elk van de twaalf keuzethema's uit het examenprogramma wordt onder cordinatie van SLO een uitgebreide lesmodule ontwikkeld. We bieden in mei en juni 2020 voor enkele keuzethema's een online cursus aan voor docenten. Het doel is om vertrouwd te raken met de inhoud van het keuzethema en het lesmateriaal. U kunt de cursus vanuit huis bijwonen. De cursussen worden gegeven door de ontwikkelaars van het materiaal. U kunt actief deelnemen en gelijk oefenen met de leerstof. Er is veel ruimte voor interactie.

Voor meer informatie over de cursussen en keuzemodules kunt u hier terecht: https://ieni.github.io/inf2019/nascholing.html

Daarnaast organiseren we voor sommige thema's een online uitwisselingsbijeenkomst voor docenten die al enige ervaring hebben opgedaan met de lesmodule. Het doel van deze bijeenkomsten is om ervaringen en materialen met elkaar uit te wisselen.

We bieden de volgende cursussen aan in mei en juni. Elke bijeenkomst duurt maximaal twee uur, van 15.30 tot 17.30 uur.

Domein G Algoritmiek
drie bijeenkomsten (14, 28 mei en 11 juni)

Domein J Programmeerparadigmas functioneel
twee bijeenkomsten (19 mei en 2 juni)

Domein L Netwerken
twee bijeenkomsten (3 en 17 juni)

Domein M Physical Computing
twee bijeenkomsten (18 en 25 mei) en n uitwisselingsbijeenkomst (15 juni)

Domein P User experience
twee bijeenkomsten (20 en 27 mei)

De cursussen gaan uit van het lesmateriaal dat voor het specifieke domein is ontwikkeld. U leert dus over de vakinhoud en over de didactiek op basis van het ontwikkelde lesmateriaal. Op deze manier kunt u zich goed voorbereiden op het implementeren van het keuzethema in de klas.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursussen. Bij vijf deelnemers of meer zal de cursus doorgaan.