Archief kopje

Informatica in het voortgezet onderwijs

Prijsverhoging Magister en de actie van de VO-raad

Geplaatst door: Peter Harmsen op 04 juni 2020 om 15:17:30

Prijsverhoging Magister en de actie van de VO-raad

Oproep om krachten te bundelen tegen forse verhoging licentietarief Magister
Een groot aantal besturen in het voortgezet onderwijs heeft een brief van Magister (IddinkGroup) ontvangen waarin is aangegeven dat het licentietarief voor het schooljaar 20/21 over het geheel genomen met ongeveer 30% wordt verhoogd. Een aantal besturen heeft coperatie SIVON gevraagd om de krachten te bundelen en met Iddink het gesprek aan te gaan over deze verhoging. De VO-raad roept zijn leden op om zich bij SIVON aan te sluiten, zodat we gezamenlijk sterker staan in het gesprek met Iddink over deze tariefsverhoging. Door de krachten te bundelen zal het gesprek met Iddink eerder tot gewenste uitkomsten leiden.
 
SIVON inventariseert bij hoeveel besturen deze situatie is ontstaan en voor hoeveel leden zij het gesprek kunnen aangaan. Bent u lid van SIVON, dan hebt u 25 mei jl. hierover een mail ontvangen met het verzoek om uw wensen kenbaar te maken. Bent u geen lid van SIVON, maar wilt u wel dat SIVON mede namens u het gesprek aangaat met Magister, dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar info@sivon.nl.

SIVON adviseert om de betaling van de factuur voor het gebruik van Magister momenteel aan te houden, als u wilt deelnemen aan deze actie. SIVON kan dan namens de deelnemende schoolbesturen formeel bezwaar maken tegen deze factuur indien het gesprek met Iddink onvoldoende resultaat oplevert. Om deel te nemen aan deze krachtenbundeling is het wel noodzakelijk dat u lid wordt van SIVON.

N.B.: Magister schrijft een deel van de prijsverhoging toe aan wijzigingen in verband met wetstrajecten, zoals de invoering van het ECK iD, de koppeling met de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO en de introductie van RIO. De VO-raad zal namens zijn leden in gesprek gaan met OCW over de bekostiging hiervan.

Reacties

Peter Harmsen

Geplaatst op: 22 juni 2020 om 11:58:57

Uit het Financieel Dagblad:


Commercieel directeur Jelmer Kleingeld heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en scholen een nieuw aanbod gedaan. Wij  realiseren ons dat onze informatievoorziening beter en vooral tijdiger had kunnen verlopen', schrijft hij in een brief die scholen op 12 juni hebben ontvangen. Scholen hoeven de nieuwe functies niet meer verplicht af te nemen en betalen in het nieuwe schooljaar 19,99 voor het basispakket in plaats van 22,49.Een schoolbestuur  met  5000 leerlingen is zo 12.500  meer kwijt