toetsen

InformaticaVO is eigendom van en wordt volledig beheerd door Frans Peeters. Hij is docent informatica op het Ostrea Lyceum in Goes. Ook heeft hij een eenmanszaak onder de naam FPI:FPI -FRANS PEETERS INFORMATICA-
Alexanderdonk 21
4707 WB ROOSENDAAL

E-mail: info@informaticavo.nl

Twitter: suspeeters
Telefoon: 0165-570056
Mobiel: 06-53730502
IBAN/SEPA Nummer: NL05INGB0008458136
BIC Nummer: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK N.V.
KvK: 20096733 Breda
BTW: NL001374720B40Disclaimer
 • Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
 • InformaticaVO spant zich in te waarborgen dat informatie op deze site en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan InformaticaVO niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
 • InformaticaVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verwezen content.
 • InformaticaVO bevat de mogelijkheid om door derden ontwikkelde software te downloaden. InformaticaVO geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software.
 • InformaticaVO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.
 • InformaticaVO bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van InformaticaVO liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van InformaticaVO. InformaticaVO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. InformaticaVO geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data,adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
 • InformaticaVO vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot InformaticaVO en InformaticaVO geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van InformaticaVO. Tevens is InformaticaVO niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van InformaticaVO die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is InformaticaVO in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele,indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van InformaticaVO ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
 • Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@informaticavo.nl.


Privacy
 • InformaticaVO gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de InformaticaVO gebruiker.
 • InformaticaVO verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening van InformaticaVO aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.
 • De persoonsgegevens van de InformaticaVO gebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.
 • De door InformaticaVO verzamelde persoonsgegevens blijven toebehoren aan de gebruikers zelf. De gegevens zijn door de gebruikers zelf aan InformaticaVO verstrekt.
 • InformaticaVO verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over de dienstverlening van InformaticaVO. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie via InformaticaVO.
 • De persoonsgegevens van de InformaticaVO gebruiker worden onder geen enkele voorwaarde doorgespeeld of verkocht aan derden.