Les kopje

Download hier lesmateriaal

Galvanische Cel (Flash animatie voor scheikunde)

Jeroen van Gorsel / Mark Damen

Het is een animatie van de chemische processen die plaats vinden binnen een Galvanische Cel. Flash animatie te gebruiken bij scheikunde (5 vwo).

galvanischecel 70 Kb