Les kopje

Download hier lesmateriaal

inter-054

Huub de Beer

Efficint zoeken en vinden op internet
Het internet is tegenwoordig alom vertegenwoordigd. De meeste computers hebben continue een verbinding met het internet en steeds meer apparaten, van televisies tot mobiele telefoons volgen die trend. Als vanzelfsprekend ben je ook vertrouwd geraakt met het internet: je gebruikt het voor communicatie met familie en vrienden, voor het vinden en verspreiden van informatie, voor het rondhangen op sociale websites, enzovoorts.

Tegelijkertijd vertoef je maar op een heel klein deel van het internet. Je leeft als het ware in een digitaal dorp waar je iedereen kent en je goed je weg weet te vinden. Hoe groot het internet precies is, weet niemand. Een ding is zeker: er is een hele hoop informatie. Je moet het alleen zien te vinden.

Je zult de komende jaren veel en vaak zoeken op het internet. En vinden wat je zoekt, kost tijd. Het is belangrijk snel goede resultaten te vinden: daarmee bespaar je een hoop tijd. Het doel van deze cursus is daarom ook het zo efficint mogelijk goede zoekresultaten vinden en verwerken.

Naast praktische oefening met een zoekmachine (Paragrafen 2.1 en 4) leer je ook meer over de werking van zoekmachines (Paragraaf ??). Daarnaast komen ook theoretische onderwerpen aan bod, zoals de propositielogica
(Paragraaf 2.2) en de anatomie van een webpagina (Paragraaf 3). Voordat we dieper ingaan op het zoekproces, kijken we naar het zoeken zoals je dat al kent.

zoeken 3 MB