Les kopje

Download hier lesmateriaal

php-016

Huub de Beer

PHP: de Basis
Leren webapplicaties maken met behulp van PHP. Aangenomen dat je al bekend bent met HTML leer je in dit boek programmeren met PHP met weinig aandacht voor het maken van een erg eenvoudige webapplicatie. De nadruk ligt op het leren schrijven van PHP code zonder daarbij in eerste instantie een PHP-interpreter te gebruiken. Dat je een webapplicatie in elkaar kunt knutselen met behulp van een trial-and-error-methode geloof ik graag, maar kun je dan wel programmeren? Het doel van het lesmateriaal is niet zozeer leren programmeren in PHP als wel een korte introductie in programmeren in het algemeen. 
De opgaven zijn geschikt voor alle leerlingen, alhoewel extra opgaven voor de betere en/of snellere leerlingen wenselijk zijn.

 

php-debasis 3 MB