Les kopje

Download hier lesmateriaal

Deel 1: De Hardware

R. E. Stamhuis

Dit is het eerste deel in een vierdelige cursus. Het behandelt de hardware in een PC. De functie, plaats en het doel van elk hardware-onderdeel wordt behandeld, alsmede hoe ze onderling verbonden zijn.

Deze cursus bevat verder nog de delen:
2. Het bouwen
3. De software
4. Cloud Computing (bonus)

Deel 1 3 MB