Les kopje

Download hier lesmateriaal

Deel 2: Het bouwen

R. E. Stamhuis

Dit is het tweede deel in een vierdelige cursus. Hierin wordt het bouwen van een computer stapsgewijs behandeld. De leerlingen kunnen aan de hand van deze methode een eenvoudige desktop-pc in elkaar zetten en aansluiten. Er wordt voortgebouwd op de kennis uit deel 1.

Andere delen in deze cursus:
1. De Hardware
3. De software
4. Cloud Computing (bonus)

Deel 2 496 Kb