Les kopje

Download hier lesmateriaal

Deel 4: Cloud Computing

R. E. Stamhuis

Dit is het afsluitende deel in een vierdelige cursus. Het is echter beduidend later geschreven dan de andere drie delen, en staat dan ook min of meer los van het eerder gevolgde traject. Dit kleine deel is (redelijk) goed los van de andere delen te gebruiken. Het behandelt de nieuwste ontwikkelingen betreffende 'remote storage' en cloud computing.

Eerdere delen in deze reeks:
1. De Hardware
2. Het Bouwen
3. De Software

Deel 4 940 Kb