Over het vak

Hier komt informatie over het nieuwe examenprogramma voor informatica zoals dat per augustus 2019 van kracht gaat worden. De belangrijkste informatie is te vinden op de website van de SLO bij de handreikingen:

https://slo.nl/handreikingen/havo-vwo/handreiking-

De Vakvereniging i&i heeft in opdracht van de SLO een website gemaakt waar al het geproduceerde lesmateriaal verzameld wordt:

https://ieni.github.io/inf2019/

Voor wat betreft de nascholing moet je in het schooljaar 2019/2020 de vrijdagen vrijhouden: