Agenda

Computational Thinking: Digitale Geletterdheid in School Curricula

Er komt een nieuwe conferentie over computational thinking, een essentiële vaardigheid voor leerlingen van de 21e eeuw. Deze conferentie staat open voor alle docenten in het primair en voortgezet onderwijs, ongeacht het vakgebied, evenals lerarenopleiders, onderzoekers, uitgevers, curriculumontwerpers en leden van curriculumhervormingsteams uit Nederland en het buitenland.

Het evenement vindt plaats op 16 juni 2023, van 10 tot 16 uur, inclusief lunch, gevolgd door een borrel. De locatie is Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht, en de voertaal is Nederlands en (deels) Engels. 

Deze conferentie wordt georganiseerd door twee projecten: NRO-CMT over CT in het wiskundeonderwijs, geleid door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht, en CT in Context over CT in verschillende schoolvakken, geleid door Radboud Universiteit. De conferentie omvat een plenaire voordracht door Bert Bredeweg (HvA/UvA), een panel, paneldiscussie voorgezeten door Jos Tolboom (SLO), workshops, en een verzorgde lunch en borrel. Dit is een unieke kans om meer te leren over computational thinking en hoe je het kunt integreren in je onderwijs.

Er worden 50-80 deelnemers verwacht aan dit boeiende evenement. Registreer nu om uw plaats te reserveren 

Erik Barendsen, namens het CT in Context project
Paul Drijvers, namens het CMT-project

16 Juni 2023
10:00 tot 16:00 uur
Utrecht - Koningsbergerstraat 9
Computational Thinking: Digitale Geletterdheid in School Curricula