Het schoolvak informatica

Examenprogramma

Sinds augustus 2019 is er een nieuw examenprogramma voor het schoolvak informatica in de bovenbouw van de havo (4/5) en het vwo (4/5/6). De belangrijkste informatie is te vinden op de website van de SLO bij de handreikingen:

https://www.slo.nl/handreikingen/havo-vwo/handreiking-se-info-hv/

De Vakvereniging i&i heeft in opdracht van de SLO een website gemaakt waar al het geproduceerde lesmateriaal verzameld wordt:

https://ieni.github.io/inf2019/

Op de nieuwe website www.keuzethemas.nl staan alle keuzemodules voor het informatica examenprogramma toegelicht, voor leerlingen en docenten. Van daaruit kun je ook de lesmaterialen vinden.

Van de meeste modules is nu materiaal beschikbaar. Sommige modules zijn in definitieve vorm beschikbaar, van andere modules gaat het om conceptversies. De makers willen graag feedback ontvangen over het gebruik in de klas. Als je het materiaal wilt testen, neem dan gerust contact op met ze.

Het nascholingsprogramma met alle data voor het najaar is inmiddels ook bekend.

Kijk ook eens op het forum van de Vakvereniging van i&i:

https://ieni-forum.infvo.nl/