Privacyverklaring

  • InformaticaVO gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de InformaticaVO gebruiker.
  • InformaticaVO verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening van InformaticaVO aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.
  • De persoonsgegevens van de InformaticaVO gebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.
  • De door InformaticaVO verzamelde persoonsgegevens blijven toebehoren aan de gebruikers zelf. De gegevens zijn door de gebruikers zelf aan InformaticaVO verstrekt.
  • InformaticaVO verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over de dienstverlening van InformaticaVO. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie via InformaticaVO.
  • De persoonsgegevens van de InformaticaVO gebruiker worden onder geen enkele voorwaarde doorgespeeld of verkocht aan derden.