Agenda

Conferentie Digitale Geletterdheid van i&i

Komend voorjaar zal i&i een speciale conferentie organiseren. Deze conferentie komt in het teken van Digitale Geletterdheid te staan. Veel scholen staan immers nog aan het begin van de implementatie hiervan. Voor een goede en verantwoorde invoering is informatie en kennisuitwisseling nodig van wat Digitale Geletterdheid inhoudt, hoe je het verantwoord opneemt in het curriculum. Ook praktische vragen komen aan de orde. Denk daarbij aan wie het hoe moet gaan doen. Als vakvereniging willen ze hiervoor graag het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar brengen. Experts van binnen en buiten het onderwijs zullen in meerdere sessies aan het woord komen. Net zo belangrijk als de lezingen en workshops zijn bij deze conferentie kennisuitwisseling en netwerken.
Datum: 13 april 2023, 9:00 - 17:30 uur
Lokatie: Victor J. Koningsbergergebouw, Universiteit Utrecht

13 April 2023
09:00 tot 17:00 uur
Utrecht
Conferentie Digitale Geletterdheid van i&i