Agenda

Nascholing Domein P: User Experience en Domein O: Usability - 1

Begeleider:
Jan-Willem van ’t Klooster

In deze nascholing zullen de module User Experience (UX) en de module Usability worden behandeld. De module UX maakt leerlingen bekend met theorie, praktijk en ontwerpprincipes van UX. De module Usability maakt leerlingen bekend met bruikbaarheid- en evaluatieprincipes. In de nascholing komen de relevante theoretische begrippen en methodieken aan de orde. Voorts staan we stil bij de mogelijke vormen van formatieve / summatieve toetsing en de ervaringen van pilotscholen. Ook doen we een oefening die aansluit bij de voor leerlingen beschikbare opdrachten. 

Doel en Resultaat
Een deelnemer is in staat om het SLO-materiaal voor domein P en O voor haar/zijn leerlingen in te zetten en staat boven de behandelde materie. 

Benodigdheden
Het verzoek is om voorafgaand aan de eerste sessie de materialen te bekijken.

Data
woensdag 4 en 11 november
15:30 – 17:30

Aanmelden

Meer informatie over domein P – User Experience

Meer informatie over domein O – Usability

04 November 2020
15:30 tot 17:30 uur
Webinar
Nascholing Domein P: User Experience en Domein O: Usability - 1