Agenda

Netwerkbijeenkomst Radboud

Als informaticadocent ben je vaak binnen je school een eenmans-sectie. En dan kun je de behoefte voelen aan gesprek met andere informaticadocenten. Een gesprek over hoe je het nieuwe examenprogramma implementeert. Of hoe je een  practicumlokaal inricht.

Het vaksteunpunt Informatica aan de Radboud Universiteit organiseert in het schooljaar 2021-2022 een viertal bijeenkomsten voor docenten Informatica bovenbouw HAVO/VWO. Deze bijeenkomsten zijn fysiek en gratis toegankelijk. Het doel van de bijeenkomsten is ongedwongen contact, ervaringen uitwisselen en nascholing. De invulling van deze bijeenkomsten staat nog niet vast en wordt mede n.a.v. de eerste bijeenkomst vormgegeven.

Bekijk de website voor meer info of schrijf meteen in.
De bijeenkomsten zijn op de donderdagen 25 november 2021, 20 januari 2022, 24 maart 2022 en 19 mei 2022 steeds van 15:30 tot 17:00 uur.
Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135 te Nijmegen

19 Mei 2022
15:30 tot 17:00 uur
Nijmegen
Netwerkbijeenkomst Radboud