Agenda

The Quantum Quest

Deze snelcursus over de quantumcomputer biedt een overzicht van dit bloeiende vakgebied, bekijkt de onderliggende principes vanuit een wiskundig standpunt en bezoekt een geavanceerd onderzoeks-lab van de UvA.

quantumquest_small

In plaats van rekenen met bits van twee toestanden (0 en 1) rekent de quantumcomputer met bits die zich tegelijkertijd in oneindig veel toestanden bevinden. Hiermee wordt een fundamenteel nieuwe manier van natuurwetenschappelijk onderzoek mogelijk. Grote bedrijven investeren volop om de vruchten kunnen plukken. Maar hoe werkt een quantumcomputer eigenlijk? Welke software zal er op draaien? Wat gaat dit betekenen voor de beveiliging van gegevens?

Deze docentenbijeenkomst The Quantum Quest op donderdag 16 september loopt vooruit op de gelijknamige webklas voor leerlingen van 5 en 6 VWO met wiskunde B in november 2021.

Doelen

  • De bijeenkomst geeft een introductie in een boeiend en actueel onderzoeksgebied.
  • Docenten leren hun eventuele webklas-leerlingen beter te begeleiden.

PROGRAMMA FYSIEKE BIJEENKOMST

15.45     Inloop
16.00     Christian Schaffner: De quantumcomputer in vogelvlucht
16.45     Maris Ozols: The contents of the webclass
17.30     Maaltijd
18.30     Bezoek aan een quantum-simulator-lab
19:00     Michael Walter: The organization of the webclass
19.30     Koen Groenland: Hoe zou de quantumcomputer door bedrijven gebruikt kunnen worden?
20.15     Afsluiting
20.30     Einde

Meer info.

16 September 2021
16:00 tot 20:30 uur
UvA
The Quantum Quest