Agenda

Voorlichting Aan de Slag voor de Klas

Op dinsdag 8 november en 13 december zijn er weer voorlichtingsbijeenkomsten voor 'Aan de Slag voor de Klas', een opleidingstraject dat opleidt tot de 1ste graad informatica speciaal voor (hybride) zij-instromers. Kom je ook?

Aan de Slag voor de Klas (ASK) is een maatwerkprogramma van de Universiteit van Amsterdam voor zijinstromers die eerstegraads leraar in het voortgezet onderwijs willen worden. Het is ontwikkeld om meer leerkrachten op te leiden voor vakken waar het lerarentekort groot is. Concreet gaat dit om de volgende schoolvakken: Bedrijfseconomie, Duits, Engels, Frans, Informatica, Klassieke Talen, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde, Spaans en Wiskunde.

13 December 2022
19:00 tot 21:00 uur
online
Voorlichting Aan de Slag voor de Klas