Agenda

Vuilnis als technisch onderwerp

Cathy Baars

Het onderwerp technische automatisering biedt heel veel mogelijkheden om zelf invulling aan te geven. We combineren een scrum-aanpak met een technisch ontwerp en programmeren. Dit heeft geresulteerd in het vuilnisproject. Een project waarbij leerlingen zelfstandig een oplossing moeten bedenken en maken voor een probleem in de vuilnisverwerking. Hierbij is gebruik gemaakt van de programmeertaal Python op de grafische rekenmachine en verder de hub en allerlei motoren, K'nex en technisch lego. Als voorbereiding is er een kunstproject gedaan om te leren programmeren in python tijdens de lockdown. 

Registreer

13 April 2021
19:00 tot 19:45 uur
webinar
Vuilnis als technisch onderwerp