DvD informatica verplaatst naar donderdag 18 oktober